facebook

logo

Menu

THINGS+

Województwo Łódzkie zostało partnerem w projekcie pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+ (Wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych opartych na produktach) realizowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji aby zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowej.
 
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej projektu THINGS+:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
 
Projekt porusza zagadnienie innowacji poza-technologicznych, a w szczególności innowacji usług.
Celem projektu jest propagowanie innowacji usług w przedsiębiorstwach opartych na tradycyjnym modelu wytwórstwa produktowego. Projekt zakłada wypracowanie narzędzi mających na celu promocję systemu polegającego na wprowadzaniu przez firmy nowych produktów połączonych z usługami.
 
Projekt przewiduje m.in. następujące działania:
1.      Utworzenie sieci współpracy profesjonalistów w zakresie innowacji w regionach Europy Środkowej;
2.      Wypracowanie nowej metodologii promującej dodawanie usług do istniejących produktów;
3.      Organizacja warsztatów dla trenerów innowacji;
4.      Budowanie świadomości menedżerów firm w zakresie innowacji usług;
5.      Akcja pilotażowa w zakresie wybranych MŚP;
6.      Odniesienie do polityk i strategii regionalnych.
 
Partnerzy:
1. Park Naukowo – Technologiczny Friuli Innovazione w Udine (Region Friuli – Wenecja Julijska, Włochy) - Lider,
2. Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu w Rijece (Chorwacja),
3. Centrum Innowacji Bautzen (Budziszyn, Saksonia, Niemcy),
4. Park Technologiczny w Ljubljanie (Słowenia),
5. BizGarden sp. z o.o. (Brno, Czechy),
6. Słowacka Agencja Biznesu (Bratysława, Słowacja),
7. Województwo Łódzkie,
8. Region Wenecja – Wydział Badań i Innowacji (Włochy)
9. Transfer Innowacji i Technologii w Salzburgu (Austria),
10. Agencja Rozwoju Borsod-Abauj-Zemplen (Miszkolc, Węgry).
 
Województwo Łódzkie przyjęło rolę lidera pakietu zadań 4 – Rekomendacje dla polityki innowacji usług w Europie Środkowej. W ramach tego wypracowane zostaną rekomendacje w zakresie promocji innowacji usług w regionach partnerskich.
 
Przyrzeczenia współpracy podpisano z następującymi Obserwatorami Regionalnymi:
1. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
2. „Bionanopark” sp. z o.o. w Łodzi,
3. Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.
 
Całkowity budżet projektu wynosi 1.562.517,31 EUR,
w tym budżet Województwa Łódzkiego: 170.000,00 EUR (dofinansowanie 85% z UE).
 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2017 r., planowane zakończenie nastąpi 31.05.2020 r.
W czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt zorganizowane w Udine przez Lidera.
W ramach pierwszego pakietu zadań „Metodologia innowacji usług” odbyły się 2 spotkania partnerów o charakterze warsztatowym – w Rijece w październiku 2017 r. oraz w Bratysławie w grudniu br.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl